چەند پرسیارێکی گرینگی  کە گومان دەکرێت بۆ ئیمتهحان زۆرترین پرسیاری لێ هاتبێتەوە  - ماڵپەڕی پزیشك

بابەتی نوێ

چەند پرسیارێکی گرینگی  کە گومان دەکرێت بۆ ئیمتهحان زۆرترین پرسیاری لێ هاتبێتەوە 

چەند پرسیارێکی گرینگی  کە گومان دەکرێت بۆ ئیمتهحان زۆرترین پرسیاری لێ هاتبێتەوەليست هناك تعليقات: